Vi opsamler gødevand i forbindelse med vores jordbærproduktion

Vi har valgt at investere i et drænvandsbassin, så al drænvand efter vanding af vores jordbærplanter, bliver opsamlet og genanvendt i vores frilandsproduktion til rodfrugter. Formålet med investeringen er, at vi ønsker at producere mere miljøvenligt og optimere det samlede næringsstofforbrug på bedriften for at undgå udledning af spildevand.


Vi er certificeret af Global Gap